Autoru instrukcijas

1. Darbības joma

Zinātniskais eiropietis® aptver visas zinātnes jomas. Rakstiem jābūt par jaunākajiem zinātniskajiem atklājumiem vai jauninājumiem vai pārskatiem par notiekošajiem pētījumiem ar praktisku un teorētisku nozīmi. Stāsts ir jāstāsta vienkāršā veidā, kas ir piemērots plašai auditorijai, kuru interesē zinātne un tehnoloģijas, bez liela tehniskā žargona vai sarežģītiem vienādojumiem, un tam ir jābalstās uz neseniem (apmēram iepriekšējos divos gados) pētījumu rezultātiem. Jāapsver, kā jūsu stāsts atšķiras no iepriekšējiem plašsaziņas līdzekļiem. Idejas jānodod skaidri un precīzi.

Scientific European NAV recenzēts žurnāls.

2. Rakstu veidi

Raksti SCIEU® tiek klasificēti kā jaunāko sasniegumu pārskats, ieskats un analīze, redakcija, atzinums, perspektīva, nozares ziņas, komentāri, zinātnes ziņas utt. Šo rakstu garums var būt vidēji 800–1500 vārdu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka SCIEU® piedāvā idejas, kas jau ir publicētas recenzētā zinātniskajā literatūrā. Mēs NEpublicējam jaunas teorijas vai oriģinālo pētījumu rezultātus.

3. Redakcijas uzdevums

Mūsu misija ir plašiem lasītājiem izplatīt nozīmīgus zinātnes sasniegumus Ietekme uz cilvēci. Iedvesmojoši prāti Scientific European® (SCIEU)® mērķis ir iepazīstināt ar zinātnes aktualitātēm plašāku auditoriju, lai informētu viņus par sasniegumiem zinātnes jomās. Interesantas un aktuālas idejas no dažādām zinātnes jomām, kas ir izteiktas vienkāršā veidā, skaidri un kodolīgi un kas jau nesen publicētas recenzētā zinātniskajā literatūrā.

4. Redakcijas process

Katrs manuskripts tiek pakļauts vispārējam pārskatīšanas procesam, lai nodrošinātu precizitāti un stilu. Recenzijas procesa mērķis ir nodrošināt raksta piemērotību zinātniski domājošai sabiedrībai, ti, izvairīties no sarežģīta matemātiskā vienādojuma un sarežģītas terminoloģijas, kā arī rūpīgi pārbaudīt rakstā izklāstīto zinātnisko faktu un ideju pareizību. Jāizlasa oriģinālā publikācija, un katram stāstam, kas cēlies no zinātniskas publikācijas, jānorāda tā avots. SCIEU® redaktori uzskatīs iesniegto rakstu un visu saziņu ar autoru(iem) kā konfidenciālu. Autoram(-iem) ir jāapstrādā arī jebkāda saziņa ar SCIEU® kā konfidenciālu.

Raksti tiek pārskatīti, pamatojoties uz tēmas praktisko un teorētisko nozīmi, stāsta aprakstu par izvēlēto tēmu plašai auditorijai, autora(-u) pilnvarām, avotu atsaucēm, stāsta savlaicīgumu un unikālu prezentāciju no jebkuras iepriekšējās. tēmas atspoguļošana jebkurā medijā.

 Autortiesības un licence

6. Laika skala

Lūdzu, nogaidiet sešas līdz astoņas nedēļas vispārīgajam pārskatīšanas procesam.

Iesniedziet savus manuskriptus elektroniski mūsu ePreses lapā. Lūdzu, aizpildiet informāciju par autoru(-iem) un augšupielādējiet manuskriptu.

Lai iesniegtu, lūdzu Pieslēgties . Lai izveidotu kontu, lūdzu reģistrēt

Varat arī nosūtīt manuskriptu pa e-pastu uz [e-pasts aizsargāts] 

7. DOI (digitālā objekta identifikators) Uzdevums

7.1. Ievads par DOI: DOI tiek piešķirts jebkuram noteiktam intelektuālā īpašuma vienumam (1). To var piešķirt jebkurai entītijai — fiziskai, digitālai vai abstraktai, lai to pārvaldītu kā intelektuālo īpašumu vai kopīgotu ar ieinteresētu lietotāju kopienu (2). Tas nav saistīts ar raksta salīdzinošās pārskatīšanas statusu. Gan recenzētiem, gan nepārvērtētiem rakstiem var būt DOI (3). Academia ir viens no lielākajiem DOI sistēmas lietotājiem (4).  

7.2. Rakstiem, kas publicēti SCIENTIFIC EUROPEAN, var piešķirt DOI pamatojoties uz tās atribūtiem, piemēram, unikāliem veidiem, kā prezentēt jaunas inovācijas, jaunākumu un vērtību zinātniski domājošai plašai sabiedrībai, padziļināta aktuāla interesējošā jautājuma analīze. Galvenās redaktores lēmums šajā ziņā ir galīgs.  

8.1 PAR MUMS | MŪSU POLITIKA

8.2. Raksti, kas sniedz informāciju par SCIENTIFIC EUROPEAN

a. Plaisa pārvarēšana starp zinātni un parasto cilvēku: zinātnieka skatījums

b. Scientific European savieno vispārējos lasītājus ar oriģinālo pētījumu

c. Zinātniskais Eiropas – Ievads

9. Redaktora piezīme:

“Scientific European” ir atvērtas piekļuves žurnāls, kas paredzēts plašai auditorijai. Mūsu DOI ir https://doi.org/10.29198/scieu

Mēs publicējam nozīmīgus sasniegumus zinātnē, jaunumus par pētniecību, jaunāko informāciju par notiekošajiem pētniecības projektiem, jaunu ieskatu vai perspektīvu vai komentārus, lai izplatītu tos plašākai sabiedrībai. Ideja ir savienot zinātni ar sabiedrību. Zinātnieki var publicēt rakstu par publicētu vai notiekošu pētniecības projektu par nozīmīgu sabiedrisku nozīmi, par ko būtu jāinformē iedzīvotāji. Publicētajiem rakstiem Scientific European var piešķirt DOI atkarībā no darba nozīmīguma un novitātes. Mēs nepublicējam primāros pētījumus, nav salīdzinošās pārskatīšanas, un rakstus recenzē redaktori.

Par šādu rakstu publicēšanu nav jāmaksā apstrādes maksa. Scientific European neiekasē no autoriem nekādu maksu, lai publicētu rakstus, kuru mērķis ir izplatīt parastajiem cilvēkiem zinātniskās zināšanas viņu pētniecības/kompetences jomā. Tas ir brīvprātīgi; zinātnieki/autori nesaņem atalgojumu.

E-pasts: [e-pasts aizsargāts]

***

PAR MUMS  MĒRĶI UN DARBĪBAS JOMA  MŪSU POLITIKA   KONTAKTI  
AUTORU NORĀDĪJUMI  ĒTIKAS UN NEPRAKSTĪBAS  AUTORI BUJ  IESNIEGT RAKSTU